Trang chủ
Call:08.88435389
  1. Trang chủ
  2. Dịch vụ
  3. Chiến lược Digital

Chiến lược Digital

TƯ VẤN MARKETING

Các kế hoạch marketing thành công luôn được bắt đầu bằng việc khảo sát, phân tích, đánh giá và lập kế hoạch với KPIs mục tiêu xác định rõ ràng. Một chiến lược marketing dài hạn được lập bài bản với sự đánh giá và phản biện tốt từ nhà chuyên môn sẽ giúp doanh nghiệp nhanh đạt mục tiêu. Các bước triểu khai sẽ bao gồm:

01. KHẢO SÁT YÊU CẦU
Chúng tôi sẽ gặp bạn để nắm bắt thông tin và khảo sát tất cả các tài liệu được cung cấp giúp chúng tôi có đủ cơ sở định hướng chiến lược tiếp thị tốt nhất cho bạn. Một bản tóm tắt yêu cầu mục tiêu và định hướng marketing sẽ được gửi đến bạn.

02. PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ
Khi đã nắm được mục tiêu kinh doanh của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu sản phẩm, phân tích thị trường và hành vi khách hàng để xác định giá trị cốt lõi và các phương thức tiếp cận khách hàng mục tiêu của bạn một cách hiệu quả nhất.

03. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING
Căn cứ vào mục tiêu và dữ liệu phân tích có được, chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch marketing với chỉ số KPIs để theo dõi và đánh giá kết quả đạt được, timeline, ngân sách marketing phù hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

04. THỰC HIỆN & BÁO CÁO
Trong quá trình triển khai các chiến dịch marketing, chúng tôi luôn theo dõi, đo lường và đánh giá kết quả nhằm kịp thời điều tiết ngân sách marketing để đạt được hiệu quả cao nhất theo chỉ số KPIs đề ra trong kế hoạch đã được phê duyệt.
Report tổng hợpQuản trị FanpageThiết kế WebsiteQuảng cáo ZaloQuảng cáo GoogleQuảng cáo FacebookDịch vụ SEOMedia Booking